Opublikowano 1 komentarz

Wszystko, co chcecie wiedzieć o emeryturze, ale wstydzicie się zapytać

Najtrudniejsze pytanie, które w obecnej sytuacji  ekonomicznej kraju, a w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ciśnie się na usta to „ Czy naprawdę cierpieć będziemy nędzę, gdy już przestaniemy być ‘produktywni’?”

Co kilka tygodni przetacza się przez media fala artykułów, debat i symulacji  na temat tego, co grozi ZUSowi i emerytom za 10, 20, 30 lat, oraz jak tę sytuację ratować. Nie słychać propozycji dobrych rozwiązań, natomiast symulacje świadczeń emerytalnych dla obecnie pracujących osób są przerażająco niskie, i to im młodszy jest przyszły emeryt, tym gorzej.  Przyczyna: pogłębiające się braki  w budżecie ZUSu i zakusy ministra pracy i ministra finansów na ograniczenie części kapitałowej  systemu na rzecz części repartycyjnej, czyli  tej, z której wypłacane są świadczenia obecnym emerytom. Proponowane zmiany nie są dyktowane bynajmniej troską o obecnych seniorów, ale jest to próba łatania budżetu państwa poprzez zmniejszenie długu publicznego i zwiększenie dostępu do naszych pieniędzy. Po prostu jest to projekt na jeszcze głębsze wsadzanie państwowej łapy do naszych kieszeni.  Wygląda na to, że kto będzie liczył wyłącznie na wypłaty z ZUSu na emeryturze, ten będzie głodował, bo świadczenia będą poniżej minimum socjalnego.

Jak jest zbudowany system emerytalny w Polsce?

W Polsce powojennej obowiązywał  społeczny system emerytur oparty na  wypłacaniu emerytur ze składek pracujących zarobkowo osób. Taki system zaczęto wprowadzać w krajach zachodnich Europy już przed II WŚ, zakładał on  zgodę społeczną na opodatkowanie na rzecz osób  starszych. To działało, dopóki była równowaga liczebna między młodymi i starymi.  W drugiej połowie ubiegłego wieku  sytuacja demograficzna w Europie zaczęła się zmieniać: coraz mniej narodzin i wydłużający się wiek emerytów spowodował, że coraz mniej kasy było do podziału. W Europie Zachodniej  już kilkadziesiąt lat temu zaczęto odchodzić od tego systemu, wspierając go inwestowaniem części odkładanych na stare lata pieniędzy.  W Polsce taką zmianę wprowadzono dopiero w 1999 roku, 10 lat po transformacji ustrojowej.

Podzielono wówczas system emerytalny na dwie części, czyli  powołano Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Część naszej składki  (7,3% podstawy wynagrodzenia) odprowadzanej do ZUS przez pracodawcę jest dalej przekazana do wybranego przez nas funduszu, który inwestuje te pieniądze w papiery wartościowe – obligacje Skarbu Państwa, depozyty bankowe, akcje. OFE prowadzą działalność pod nadzorem państwa, obowiązują je ścisłe reguły inwestowania, by zminimalizować ryzyko straty. I tak na przykład muszą inwestować co najmniej 60% pieniędzy w obligacje Skarbu Państwa. Skutkiem tego państwo jest zobowiązane emitować te obligacje, a więc zadłużać się u obywateli, co powiększa dziurę budżetową. Zaś zyski z tych inwestycji nie są duże (ok. kilku procent w skali roku), więc korzyść dla naszych emerytur – średnia.  Ale pieniądze odkładane w OFE są realnym kapitałem, który w chwili przejścia na emeryturę zostanie nam wypłacony. Nie ustalono do tej pory, jaka instytucja będzie zajmowała się wypłatą emerytur, na razie robi to ZUS. Spodziewam się, że za kilkanaście lat będzie można kupić produkt emerytalny, czyli dożywotnią emeryturę (tzw. annuity), za zaoszczędzone przez siebie pieniądze.

Tak więc obowiązkowa część systemu emerytalnego to dwa filary:

I filar – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS, to część repartycyjna, gdzie trafiają składki od pracodawcy. Część tej składki idzie dalej do OFE, a to, co zostaje przeznaczane jest na aktualne emerytury.  Można więc uznać , że jest to drugi podatek. Nasza emerytura zostanie obliczona (zwaloryzowana) na podstawie tego, ile w ciągu lat pracy wpłaciliśmy. Czas pracy przed reformą emerytalną, czyli przed styczniem  1999r, musimy udokumentować w inspektoracie ZUS sami, bo ten szacowny urząd nie potrafi tego zrobić, jako że nie przechowuje danych sprzed wprowadzenia systemu informatycznego (sic!)  Nazywa się to kapitałem początkowym i kto sam nie złoży wniosku wraz z zestawieniem miesięcy składkowych potwierdzonym przez zakłady pracy, ten będzie miał jeszcze niższą emeryturę. Ta uwaga nie dotyczy osób młodszych, które rozpoczęły pracę po reformie.

II filar – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – część kapitałowa, czyli inwestycyjna. 7,3% podstawy wynagrodzenia jest inwestowana celem pomnożenia wartości i budowy kapitału, który po osiągnięciu wieku emerytalnego zostanie wypłacony.  Kapitał ten podlega dziedziczeniu (do 68 roku życia ) i stanowi część wspólnej własności małżeńskiej. Otwartymi Funduszami zarządzają Powszechne Towarzystwa Emerytalne prowadzone przez Towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe.  Środki  lokowane są w papierach skarbowych (co najmniej 60%), depozytach bankowych, akcjach i innych papierach wartościowych. PTE są ściśle kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a sposób inwestowania jest określony przez ustawę.  Dlatego też różnice między wynikami inwestycyjnymi nie są duże, jednak jedne PTE radzą sobie lepiej, inne gorzej. Klient ma prawo do bezpłatnego przenoszenia swoich emerytalnych oszczędności między Funduszami OFE co 2 lata, warto więc obserwować wyniki  OFE  i rankingi publikowane, np. przez  Rzeczpospolitą lub Analizy Online.

Gdy osiągniemy wiek emerytalny, ( obecnie jest to wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn , ale rozważane jest wydłużenie i  wyrównanie wieku emerytalnego)  ZUS wyliczy nam wysokość miesięcznego świadczenia na podstawie udokumentowanych wpłat do ZUS. OFE wypłaci nam zgromadzony kapitał i będziemy mogli zdecydować, co z nim zrobimy – wpłacimy go do ZUSu by powiększył nasze wypłaty , czy sami zorganizujemy sobie dodatkową emeryturę.  Dokładnie nie wiadomo jeszcze, jakie będą losy  naszych emerytur, gdyż obecnie trwają w rządzie prace modernizacyjne systemu emerytalnego, o czym napiszę innym razem.

Należy dodać, że składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne (ZUS +OFE) jest ograniczona z góry, nie może bowiem przekroczyć 250% średniej składki krajowej. Nadwyżka jest zwracana pracownikowi. Zamierzeniem tego ograniczenia była zachęta do samodzielnego, dobrowolnego oszczędzania na cel emerytalny. W 2004 roku weszła w życie ustawa o wolnym od podatku od zysków kapitałowych oszczędzaniu na cel emerytalny, czyli –

– III filar – dobrowolne programy oszczędnościowe: Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). PPE to dodatkowe świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika, natomiast IKE – każdy może założyć sobie sam i oszczędzać. Do wyboru mamy kilka rodzajów programów oszczędnościowych : w bankach, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych lub w towarzystwach ubezpieczeniowych – w zależności od tego , jaką lubimy formę pomnażania kapitału. Nasze oszczędności są zwolnione z podatku Belki (19% zysków kapitałowych) pod warunkiem że trzymamy się ustalonego limitu wpłat rocznych (w roku 2010 limit wynosi 9579 zł) oraz nie ruszymy kasy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.  Nie ma ustalonego kalendarza wpłat, ale trzeba wpłacać środki co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych, lub wpłacić 50% środków nie później niż 5 lat przez wnioskiem o wypłatę. Warto jednak wpłacać regularnie jak najwięcej, jeśli chcemy istotnie poprawić swoje samopoczucie finansowe w jesieni życia…

Radzę też wybrać taki rodzaj IKE, który z łatwością obsłużymy, tzn. będziemy wiedzieć jak nim zarządzać, jak kontrolować zyski i jak działać, by chronić kapitał przed utratą wartości np. przez spadki na giełdzie.  Możemy mieć tylko jedno IKE, ale możemy je przenosić między instytucjami finansowymi.

Czy to wszystko wystarczy?

Wadą tego rozwiązania, podobnie jak w OFE, jest ograniczenie wysokości wpłat, więc może się okazać, że zebrany w ten sposób kapitał nie zaspokoi naszych potrzeb. Wadą także jest – uwaga!- brak wymuszonej systematyczności. Niestety, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, jeśli będziemy wpłacać coś raz na jakiś czas, jak nam się spodoba, to nie zaoszczędzimy na wakacje pod palmami, czym mamiły nas reklamy funduszy emerytalnych 10 lat temu. Teraz już wiadomo, że żeby móc zrealizować marzenia, trzeba regularnie wpłacać konkretne kwoty przez co najmniej 30 lat. I do tego potrzeba albo żelaznej dyscypliny w obsłudze swojego IKE, albo zdecydować się na konkurencyjne rozwiązanie, nie objęte ustawowym zwolnieniem od podatku Belki, ale za to dające poważne szanse na zebranie kapitału, dzięki któremu będzie można zachować poziom życia na emeryturze.

Ale o tym potem. 

Pozdrawiam

A P K

Opublikowano Dodaj komentarz

Ile naprawdę zarabiały fundusze w 2009 roku?

Ukazał się wreszcie dawno oczekiwany raport z rynku funduszy inwestycyjnych Remigiusza Stanisławka – twórcy portalu Opiekun Inwestora http://tinyurl.com/RaportFunduszy-2009

Raport z rynku funduszy inwestycyjnych 2009Jest to pierwsza w Polsce publikacja opisująca bardzo dokładne i szerokie badanie statystyczne wyników inwestycji długoterminowych ( od 1 roku do 10 lat) w fundusze polskie kończących się w 2009 roku, uwzględniająca podatek Belki i inflację.
Przeanalizowano ponad 300000 inwestycji po to, by odpowiedzieć na pytanie, jakie są realne szanse zysku w takich inwestycjach przy zastosowaniu reklamowanej powszechnie metody „Kup i trzymaj”, wg której długi  horyzont  inwestycyjny niweluje straty. Otóż okazało się, że uzyskanie „średniorocznej stopy zwrotu 10%” udało się tylko nielicznym szczęśliwcom, którzy mieli akurat  takiego farta, że wybrali odpowiedni fundusz w odpowiednim dniu. Ten szczęśliwy traf był niewiele łatwiejszy do zrobienia niż wygranie miliona w Totolotka. A przecież inwestycja to nie gra losowa, możemy mieć wpływ na jej przebieg. Przeciętne inwestycje to około 3.5% rocznie powyżej inflacji i podatku. Były też oczywiście inwestycje zakończone stratą….

Właśnie ten Raport jest kolejnym dowodem przeciwko strategiom typu „Kup i trzymaj”, uśredniania strat itp.
Wniosek jest zaś taki, że trzeba aktywnie zarządzać funduszami, na przykład w polisach inwestycyjnych .

Pełny , darmowy tekst raportu (40 stron wykresów i tabelek w pdf) do pobrania na tej stronie http://tinyurl.com/RaportFunduszy-2009

Trzeba się zarejestrować – podać imię i adres mailowy ( dla celów statystycznych portalu OI). Otrzymają Państwo mailem link do strony z raportem.
Raport nie jest jeszcze ogólnie dostępny na stronie Opiekuna Inwestora.

Zapraszam do lektury 🙂

Opublikowano Dodaj komentarz

Nie wyrzucaj pieniędzy na ubezpieczenie!

Ja nie wyrzucam.

Zamiast tego przeznaczam co miesiąc pewną kwotę na pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach losowych.

Ta kwota wpływa na konto instytucji finansowej, która zbiera i rozdziela środki dla osób potrzebujących,  które wcześniej też takie opłaty ponosiły.  Jeśli  spotka mnie coś złego, ja lub moja rodzina otrzyma wsparcie finansowe w ustalonej wysokości. Uważam, że to jest uczciwe.  Najpierw daję, potem otrzymuję. Jeśli nie zajdzie potrzeba, to chwała Bogu, a pieniądze nie zostaną zmarnowane, bo pomogłam innym.

Ta instytucja to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Wynik umowy społecznej: grupa ludzi składa się na pomoc dla tych spośród siebie, którym wydarzy się wypadek.  Pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe powstało dawno temu w Wenecji, kiedy to grupa kupców postanowiła złożyć się na pokrycie strat w wyniku pirackich napadów na statki handlowe. Dzisiaj popularne są ubezpieczenia majątkowe: ubezpieczamy dom i samochód, by w razie wypadku lub kradzieży odtworzyć to, co straciliśmy.

Zdawać by się mogło, że wykupienie polisy na życie jest aktem miłości i odpowiedzialności za rodzinę. Większość z nas (ponad 90%) deklaruje, że odpowiedzialność i bezpieczeństwo jest dla nich ważne lub bardzo ważne.

Najważniejsze wartość Polaków

83% osób nie chce narażać swojej rodziny na trudności finansowe, w razie gdyby im się coś stało.

75% osób zabezpiecza się przed pogorszeniem stanu zdrowia.

73% Polaków deklaruje, że zrobi wszystko, by zabezpieczyć rodzinę przed nieprzewidzianymi sytuacjami.

Ale to wszystko pozostaje  w sferze  deklaracji, albowiem tylko 21% Polaków posiada polisę ubezpieczenia na życie. Co ciekawe, 10% pytanych nie wie, czy ma polisę…


Czy masz polisę na życie?

Czy jest możliwe, że prawie 70% społeczeństwa nie stać na ubezpieczenie rodziny? Oto wyniki badania struktury wydatków „nie pierwszej potrzeby” u osób nieubezpieczonych:

Jakie wydatki są ważniejsze?

No proszę, ciuchy i kosmetyki kupujemy raźniej niż cokolwiek innego!

Zatem bieda nie jest tu przyczyną, raczej brak konsekwencji, niedojrzałe podejście do życia. I wbrew  deklaracjom – brak odpowiedzialności.

A może ludzie nie wiedzą, ile kosztuje polisa ubezpieczeniowa, a wstydzą się zapytać?

Ceny są różne, zależą od Sumy Ubezpieczenia, opcji dodatkowych, wieku, płci, stanu zdrowia i zawodu Klienta. Są ubezpieczenia „gotowe”, jak ubrania w sklepie, wystarczy wybrać rozmiar. Są też „szyte na miarę”, wymagają skalkulowania potrzeb i możliwości finansowych Klienta. Robi się to na spotkaniu z Agentem, na przykład ze mną 🙂

W następnym wpisie podam kilka przykładów.

Czasem słyszę apele o wsparcie finansowe dla nagle osieroconych dzieci, młodych wdów, czy osób dotkliwie poszkodowanych w wypadku i wymagających kosztownego leczenia.  Tworzy się fundacje, odwołuje się do współczucia i solidarności z ofiarami wypadków. Zastanawiam się wtedy, czy tragicznie zmarła lub poszkodowana osoba zadbała o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny wykupując polisę? Czy liczyła na pomoc bliźnich w razie potrzeby? Moim zdaniem to egoistyczna postawa.

W artykule wykorzystałam wyniki badania przeprowadzonego w maju 2009 przez agencję IGS&Quant Group na zlecenie jednego z Towarzystw Ubezpieczeniowych. Raport dostępny był w Internecie.

Prasole od słońca

Opublikowano 3 komentarze

Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma

Mt 25. 14-30

Taką mam refleksję (płytką) na temat ewangelicznej przypowieści o talentach. Otóż Jezus zachęcając uczniów i słuchający lud do odkrywania w sobie powołania i doskonalenia cech otrzymanych od Boga w celu jak najlepszego wypełnienia tego powołania – odwołał się do ich umiejętności finansowych. Ewangeliczny „talent” wcale nie oznaczał zdolności czy cnót, tylko był  dużą ilością złotych  monet (ok 34 kg), dziś powiedzielibyśmy „milion”. Domyślam, że dla współczesnych Jezusowi było raczej oczywiste, że nie należy zakopywać powierzonego miliona pod drzewem, tylko oddać bankierom, aby został pomnożony. Kto tak zrobi, zostanie nagrodzony. Kto zmarnuje majątek, zostanie ukarany. Dlatego mogli oni zrozumieć tę opowieść i jej głębszy sens.
Jaka dzisiaj jest powszechna wiedza na temat tego, co należy zrobić z dobrami doczesnymi?

Opublikowano

Co ma wspólnego lepienie bałwana z odsetkami?

Teraz mamy pełno śniegu dookoła, więc aż się prosi przypomnieć o efekcie kuli śnieżnej. Jak zaczynamy robić bałwana, długo kulgamy małą kulkę, która powoli rośnie; gdy już jest średnia – rośnie coraz szybciej i nagle robi się tak duża, że nie jesteśmy w stanie już jej dalej toczyć. Gdy jako dziecko lepiłam bałwana, zawsze ten moment mnie zaskakiwał. Że to już się da ruszyć.

W ten sam sposób, proszę Państwa, zachowują się pieniądze regularne składane, do których dopisywane są odsetki, lub przyrost wartości inwestycji. I niestety, nasze długi również narastają w tym samym tempie.

I to od nas zależy, czy budujemy swoją zamożność, czy włazimy pod lawinę….
Balwanek

Opublikowano Dodaj komentarz

Dlaczego nie chcemy oszczędzać?

Czy dlatego, że nas na to nie stać? Czy osoba, której natychmiast przychodzi do głowy taka odpowiedź, zdaje sobie sprawę, czy stać ją na rzeczy, na które sobie ostatnio pozwoliła? Przecież kupujemy prezenty gwiazdkowe nie mając pewności, czy ucieszą one obdarowanych, zamawiamy dania w restauracji, pijemy kawę w modnych sieciówkach przepłacając kilkakrotnie, kupujemy kolejne niepotrzebne ciuchy i kosmetyki,  jedziemy na narty w Alpy, bo w małopolskie się już nie mieścimy itd itd, każdy ma swoją długą listę luksusowych wydatków. Debet na koncie rośnie. Wiem to z doświadczenia własnego i z rozmów z moimi Klientami: pytanie o koszty utrzymania powoduje konsternację,  tak jakby to był temat tabu.   Odpowiedź jest brutalnie prosta:  wydajemy wszystko, co zarobiliśmy i zarobimy w przyszłości biorąc pożyczki i kredyty.

pusta kasa

Bez tej podstawowej świadomości finansowej nie można wkraczać w dorosłe życie, bo wiecznie będziemy   uciekać przed widmem braku i lęku o przyszłość. Niektórzy myślą, że jeśli trochę więcej zarobią, wtedy na wszystko wystarczy. Więc pracują coraz ciężej i dłużej. Niestety nasze wydatki rosną wprost proporcjonalnie do wzrostu zarobków, i widmo długu za plecami też rośnie, więc coraz szybciej uciekamy i
spirala się nakręca. Dostajemy zadyszki.  Więc nie tędy droga.

W skali globalnej to wygląda jeszcze gorzej, bo zadłużanie się całych społeczeństw zachodnich i ich gospodarek doprowadziło do kryzysu światowego w 2007 roku. Owszem, oficjalnie wiadomo,Oszczednosci i zadluzenie gospodarstw domowych w USA że było to spowodowane błędną polityką kredytową FEDu i pazernością instytucji finansowych, ale kto stworzył popyt na ryzykowne produkty? Obywatele. Tendencja do zadłużania się kosztem przyszłości. Przez całe dziesięciolecia dobrą tradycją Zachodu było oszczędzanie, czemu zawdzięczamy wzrost gospodarczy. Statystyczna rodzina w USA odkładała ok. 10% ze swoich regularnych dochodów  na przyszłość. W połowie lat 90. minionego wieku ten trend się załamał i ludzie masowo zaczęli się zadłużać. Wielką karierę zrobiły karty kredytowe. Doprowadziło to do olbrzymiego nawisu zadłużenia w pierwszych latach XXI w i do zaniku nawyku oszczędzania. Teraz Amerykanie odkładają ok 2-3 % ze swoich dochodów. Koniec zapasów.

Czy Polacy pójdą w ich ślady zmamieni przepychem ofert galerii handlowych i wszechobecnych reklam? Czy musimy mieć już teraz to wszystko, co wydaje się dostępne? Wystarczy wyjąć „plastik” z portfela.
A może wyciągnijmy lekcję z doświadczeń Zachodu i nie popełniajmy tego błędu. Nauczmy się, jak pilnować własnych pieniędzy, żeby nie musieć się zadłużać, jak zaplanować finansowanie potrzeb rodziny w najbliższej przyszłości i w tej odległej, kiedy nie będziemy już pracować. Za czasów socjalizmu jedyną instytucją organizującą nam emeryturę był ZUS, teraz nie jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę tego molocha. Reforma emerytalna z 1999 roku po 10 latach jest teraz rozwalana przez nasz wymarzony rząd i nie mamy na to żadnego wpływu. Ale mamy wiedzę i narzędzia finansowe do zapewnienia sobie samemu godziwej emerytury – trzeba po prostu na ten cel oszczędzać. I zrobić wszystko, żeby nasze oszczędności urosły jak najbardziej to możliwe. Bo nie wystarczy odmówić sobie czegoś i odłożyć pieniądze na potem.
Trzeba inwestować, żeby te nasze pieniądze zarabiały, pomnażały swoją wartość. Gdzie, w co inwestować? Możliwości jest bardzo dużo, aż nadto. O inwestowaniu w fundusze inwestycyjne pisałam w poprzednim wpisie, jest to najłatwiejszy, wydaje mi się, sposób dla osób bez doświadczenia i wiedzy na temat rynków finansowych. Oczywiście zachęcam do szukania wiedzy na ten temat.

Nie ma rady, w gospodarstwie domowym, tak jak w firmie, potrzebne jest planowanie finansowe, budżet i osoba która tym zarządza, czyli domowy dyrektor finansowy 🙂 Niestety w szkole nie uczą już oszczędzania, nie mówią, jakie działania wolno robić na procentach i co to jest procent składany. A to są podstawowe pojęcia dotyczące każdego rachunku bankowego. (Podobno Einstein mawiał, że procent składany jest największym wynalazkiem matematyki.) Bardzo dużo osób nie radzi sobie nawet z rocznym rozliczeniem podatku i zleca to zadanie biurom rachunkowym. Szkoda, tracą jedyną w roku szansę na podsumowanie własnego budżetu.

  Tymczasem kończę i pozdrawiam

Anna

PS. polecam cykl artykułów z GW na temat emerytur:

http://wyborcza.biz/biznes/1,103532,7356940,Skazani_na_dluuuga_starosc.html